การจัดโปรโมชั่นจำเป็นต่อขายของออนไลน์ได้จริงหรือ

ร้านค้าออนไลน์

ปัจจุบันนี้การแข่งขันของตลาดขายของออนไลน์นั้นสูงมาก ดังนั้นเพื่อเรียกลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของตนจึงมีการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า หลายคนที่เข้ามาขายของบนออนไลน์มักมีคำถามว่าแล้วเราจำเป็นต้องจัดโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขายหรือไม่

การจัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้าเป็นการตลาดที่คนขายของนำมาใช้เพิ่มลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้น ซึ่งการจัดโปรโมชั่นนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งข้อดีของการจัดโปรโมชั่น คือ มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น แต่ข้อเสียสำหรับการจัดโปรโมชั่น คือ ลูกค้าหลายคนจะรอทำการสั่งซื้อเฉพาะช่วงโปรโมชั่นที่มีส่วนลดหรือของแถมเท่านั้น โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่จำเป็นจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้

ดังนั้นการจัดโปรโมชั่นจะต้องดูชนิดสินค้าที่ทำการขายของออนไลน์ด้วยว่าเป็นสินค้าชนิดใด หากเป็นสินค้าสิ้นเปลืองที่ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว การจัดโปรโมชั่นนับว่ามีความจำเป็นต่อการขายของ เพราะคนจะรอซื้อในช่วงที่จัดโปรโมชั่น ทำให้การจัดโปรโมชั่นสามารถเพิ่มยอดขายได้ แต่สำหรับสินค้าที่จำเป็นต้องใช้แล้ว การจัดโปรโมชั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น แต่ก็สามารถจัดได้ เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ให้เกิดความประทับใจในร้านค้า และเป็นลูกค้าประจำของร้านค้าต่อไป

จะเห็นว่าการจัดโปรโมชั่นนั้นมีความจำเป็น แต่ต้องมีหลักการใช้โปรโมชั่นให้เหมาะสมกับสินค้าที่นำมาขายด้วย จึงจะช่วยให้การขายของออนไลน์มีการเติบโตของยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นได้า