เทคนิคการจัดโปรโมชั่นสำหรับการขายของออนไลน์

ขายของออนไลน์

การจัดโปรโมชั่นเป็นเทคนิคทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มยอดขายของออนไลน์ ซึ่งหากมีการจัดโปรโมชั่นที่ไม่เหมาะสมแล้ว จะทำให้สินค้าขายได้ในเฉพาะช่วงที่จัดโปรโมชั่นเท่านั้น ดังนั้นวันนี้เราจึงมีเทคนิคการจัดโปรโมชั่นมาฝากคนขายออนไลน์กันดังนี้

1.จัดให้กับลูกค้าเก่า

การจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่เคยทำการซื้อสินค้ากับทางร้านมาแล้ว เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายของออนไลน์ให้กับทางร้านได้ เพราะคนที่ไม่เคยซื้อสินค้าในราคาปกติย่อมไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นนี้ ดังนั้นลูกค้าใหม่จึงต้องทำการซื้อสินค้าในราคาปกติเพื่อที่จะได้รับโปรโมชั่นในอนาคต ซึ่งการจัดโปรโมชั่นแบบนี้สามารถจัดได้เรื่อย ๆ ซึ่งราคาขายสามารถลดได้ต่ำเท่าสุดเท่าที่ต้องการ

2.จัดให้ลูกค้าทุกคน

การจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าทุกคนควรทำการจัดในช่วงเวลาพิเศษในแต่ละปี เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของออนไลน์ให้เพิ่มขึ้น แต่ไม่ควรจัดบ่อยจนเกินไป เพราะหากจัดบ่อยลูกค้าก็จะรอซื้อตามโปรโมชั่นเท่านั้น ซึ่งราคาที่ใช้ในการจัดโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ควรลดต่ำเท่าทุนหรือต่ำกว่าทุน แต่ให้คงกำไรไว้อย่างน้อย 30-50% ของกำไรที่เคยได้ เพราะถึงจะได้กำไรน้อยลงแต่ยอดขายจะเพิ่มขึ้น ทำให้ผลรวมของกำไรที่ได้มากขึ้นตามไปด้วย

เทคนิคในการจัดโปรโมชั่นที่กล่าวมานี้ เมื่อนำไปใช้ในการขายของออนไลน์ของท่าน รับรองว่ายอดขายของจะดีขึ้น ถึงแม้กำไรต่อชิ้นอาจจะน้อยลง แต่จำนวนลูกค้าที่ได้และผลกำไรรวมรับรองว่าสูงขึ้นอย่างแน่นอน