เทคนิคการจัดโปรโมชั่นสำหรับการขายของออนไลน์

การจัดโปรโมชั่นเป็นเทคนิคทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มยอดขายของออนไลน์ ซึ่งหากมีการจัดโปรโมชั่นที่ไม่เหมาะสมแล้ว จะทำให้สินค้าขายได้ในเฉพาะช่วงที่จัดโปรโมชั่นเท่านั้น ดังนั้นวันนี้เราจึงมีเทคนิคการจัดโปรโมชั่นมาฝากคนขายออนไลน์กันดังนี้ 1.จัดให้กับลูกค้าเก่า การจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่เคยทำการซื้อสินค้ากับทางร้านมาแล้ว เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายของออนไลน์ให้กับทางร้านได้ เพราะคนที่ไม่เคยซื้อสินค้าในราคาปกติย่อมไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นนี้ ดังนั้นลูกค้าใหม่จึงต้องทำการซื้อสินค้าในราคาปกติเพื่อที่จะได้รับโปรโมชั่นในอนาคต ซึ่งการจัดโปรโมชั่นแบบนี้สามารถจัดได้เรื่อย ๆ ซึ่งราคาขายสามารถลดได้ต่ำเท่าสุดเท่าที่ต้องการ 2.จัดให้ลูกค้าทุกคน การจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าทุกคนควรทำการจัดในช่วงเวลาพิเศษในแต่ละปี เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของออนไลน์ให้เพิ่มขึ้น แต่ไม่ควรจัดบ่อยจนเกินไป เพราะหากจัดบ่อยลูกค้าก็จะรอซื้อตามโปรโมชั่นเท่านั้น ซึ่งราคาที่ใช้ในการจัดโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ควรลดต่ำเท่าทุนหรือต่ำกว่าทุน แต่ให้คงกำไรไว้อย่างน้อย 30-50%…

Continue Reading →