ท่องเที่ยวไทยสไตล์ใหม่รองรับคนทุกกลุ่ม

การท่องเที่ยวประเทศไทยได้มีการออกนโยบายเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่มีความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต่างกันออกไป ตามไลฟ์สไตล์ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ผู้คนมีรูปแบบการใช้ชีวิตและความต้องการที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น การท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว การท่องเทียวสำหรับผู้ที่รักสัตว์ เป็นต้น ซึ่งข้อดีของการออกนโยบายนี้กับนักท่องเที่ยวอย่างเราคือ 1.ได้ทำในสิ่งที่ชอบ รูปแบบการท่องเที่ยวไทยตามสไตล์จะมีการจัดให้เหมาะสมกับความต้องการของคนแต่ละกลุ่มอย่างลงตัว มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความชอบ ทำให้นักท่องเที่ยวมีความสุขในการมาท่องเที่ยว เช่น กลุ่มคนรักสัตว์ จะมีการจัดกิจกรรมและสถานที่ที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงของตนเข้าไปได้ ซึ่งสถานที่พักหรือร้านอาหารบางแห่งไม่ยอมให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้ แต่ถ้าเป็นการท่องเที่ยวตามนโยนบายนี้จะมีการจัดสถานที่รองรับทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงเป็นต้น 2.มีส่วนลด แน่นอนว่าการจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวในช่วงนี้ การมีส่วนลดสำหรับการท่องเที่ยวไทยถือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยกระตุ้นได้เป็นอย่างดี…

Continue Reading →